Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 - definities

1.1 Opdrachtnemer; Dogs Move – Hondentraining

1.2 Opdrachtgever; hondenbezitter

 

Artikel 2 - algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer.

2.2 Op de overeenkomst inclusief Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

Artikel 3 – rechten en plichten opdrachtnemer

3.1 Opdrachtnemer komt op de afgesproken tijd voor de training.

3.2 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de honden om.

3.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om af te zien van de opdracht.

3.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient deze vakantie minimaal 2 weken van tevoren aan.

3.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de opdracht op non-actief te zetten bij een weeralarm, gladheid, tropische warmte of bij onweer.

3.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht honden te weigeren indien hij/zij van mening is dat deze honden problemen of een gevaar kan leveren voor andere honden/personen.

3.7 Opdrachtnemer behoudt het recht honden te weigeren voor de les als de hond een bepaalde ziekte bij zich draagt of antibiotica gebruikt hiervoor.

 

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden d.m.v. betaling factuur.

4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de honden jaarlijks tegen hondenziekte, Parvo, Weil en kennelhoest enting zijn geënt of getiterd.

4.3 Opdrachtgever dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van de hond zo spoedig mogelijk te melden.

4.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de honden preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken.

4.5 Opdrachtgever is WA verzekerd, inclusief de hond is meeverzekerd.

4.6 Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij en de hond op de afgesproken tijd en plaats aanwezig zijn.

 

Artikel 5 – aansprakelijkheid

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derde, veroorzaakt door de honden. Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op de opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden gedeeld.

5.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die de hond aanricht aan personen of andere honden.

5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de honden.

5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.

 

Artikel 6 – betalingen

6.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door de opdrachtnemer geschiedt op basis van contante betaling of betaling per bank en dient vooraf de eerste les door de opdrachtgever te zijn voldaan.

6.2 De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk 24 uur van tevoren te melden aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd wordt de les gerekend als gelopen les.

6.3 Na start van de cursus heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het lesgeld.

6.4 De cursus van 5 lessen dient binnen 1 jaar na start van de eerste les afgenomen te zijn. Na 1 jaar zullen de resterende lessen vervallen.

6.5 Indien de betaling binnen 14 dagen achterwege blijft volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 30 dagen niet voldaan is volgt een verhoging van 20% van het totale bedrag.

6.6 Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal de opdrachtnemer de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden.